Diabeedi õigused ja hüved. Inimeste viimase viiekümne aasta jooksul muutunud elukvaliteedi tõttu on suhkruhaiguse tase märkimisväärselt tõusnud. Muutis nii inimtegevuse olemust (üha rohkem inimesi eelistab istuvat eluviisi) kui ka toiduharjumuste olemust. Öelge, mis teile meeldib, kuid rafineeritud toitude, milles on palju suhkrut ja rasva, sisaldus moodustab inimese toidulauast märkimisväärse ja mõnel juhul ka ainsa osa. Valdav enamus elanikke, kes söövad regulaarselt kolm korda päevas, kogevad endiselt valgu nälga süsivesikutega üleküllastumise taustal. See suurendab dramaatiliselt diabeedi riski..

Kõigil diabeediga patsientidel on õigus saada ühe kuu jooksul tasuta hüpoglükeemiavastaseid ravimeid, insuliini, süstlaid ja testribasid..

Diabeedi ja puudega patsiendid saavad ka pensioni ja sotsiaalpaketi, millest nad saavad keelduda sularahamaksete kasuks. Kuid selline samm on väga hoolimatu, kuna sularahamaksed ei suuda katta kõigi vajalike ravimite ja raviprotseduuride kulusid, mida patsient vajab..

Endokriinsete näärmete ebapiisava funktsiooniga lapsel (näiteks suhkurtõbi) on õigus kindlaks teha oma puue (Vene Föderatsiooni tervishoiuministeeriumi korraldus nr 117 4.07,91 “Lapse puudega tunnistamise kord” 1. jaanuarist 2000 kehtestati kategooria “puudega laps” kuni vanuseni). 18 aastat.)

Diabeedi õigused ja hüved

1. Tasuta või soodustingimustel arstiabi ja ravimite pakkumine puudega lapsele (föderaalse seaduse "Puuetega inimeste sotsiaalkaitse kohta Vene Föderatsioonis" artikkel 13)

2. Puuetega lapse spaaprotseduuri õigus, saatja jaoks samadel tingimustel vautšer (föderaalseaduse "Puuetega inimeste sotsiaalkaitse kohta Vene Föderatsioonis" artikkel 29)

3. Puuetega lapse ja teda saatvate isikute õigus kord aastas tasuta sõita ravikohta ja tagasi (föderaalseaduse "Puuetega inimeste sotsiaalkaitse kohta Vene Föderatsioonis" artikkel 30)

4. Kuurordimaksust vabastamine (Vene Föderatsiooni 12.12.91 seaduse "Kuurordimaksu kohta" artikkel 2)

5. Välismaal ravile suunamise õigus (Vene Föderatsiooni tervishoiuministeeriumi määrus nr 208, 2.07,98)

6. Puudega lapse pension kolme miinimumpalga ulatuses (RF 20.10.90 seaduse "Riiklikud pensionid RF-s" artiklid 113, 115)

7. Õigus olla diabeediga ajateenistusse täielikult kõlbmatu (kaitseministri määruse nr 260, 1987 artikkel 19)

8. Soodustus vähemalt 50% kommunaalteenuste üürilt ja tasult (föderaalseaduse "Puuetega inimeste sotsiaalkaitse kohta Vene Föderatsioonis" artikkel 17)
Valitsuse 07/27/96 määrus nr 901 "Puuetega inimestele ja puuetega lastega peredele eluruumide pakkumise, eluaseme ja kommunaalteenuste eest tasumise hüvitiste maksmise kohta")

9. Sõidukiomanike maksuvabastus, kui sõiduk on puudega lapse omanduses (18.10.91 raadiosagedust käsitleva seaduse artikkel 6 „Maanteede rahaliste vahendite kohta RF-s”)

10. Puudega lapse sõidukite hoidmise maa ja ruumi üürilepingu vabastamine (föderaalseaduse "Puuetega inimeste sotsiaalkaitse kohta Vene Föderatsioonis" artikkel 15)

11. Vabastus maamaksust (kohalik maks) (föderaalseadus "Maa tasumisest" nr 1738-1, 11.10.91)

12. Üksikisikute vara maksust vabastamine (kohalik maks) (föderaalne seadus "Üksikisikute vara kohta", nr 2003-1, 9.12.91)

13. Pärandi- ja kinkemaksust vabastamine (kohalik maks) (föderaalseadus "Pärimise ja kinkimisega üleantud varalt tasumine", nr 2020-1, 12.12.91)

14. Puuetega lastega peredele antakse õigus saada esmatähtsaid maatükke üksikute elamute ehitamiseks, abi- ja suvilate jaoks (föderaalseaduse "Puuetega inimeste sotsiaalkaitse kohta Vene Föderatsioonis" artikkel 17)
Art. 13 FZ 15.04.98 "Kodanike aianduse, aianduse ja äärelinna mittetulundusühingute kohta"
Valitsuse 07/27/96 määrus nr 901 "Puuetega inimestele ja puuetega lastega peredele hüvitiste maksmise, eluaseme- ja kommunaalteenuste hüvitiste andmise kohta")

15. Õigus orvuks jäänud puudega lapse 18-aastaseks saamisel erakorralisele eluruumide vastuvõtmisele (föderaalseaduse "Puuetega inimeste sotsiaalkaitse kohta Vene Föderatsioonis" artikkel 17)
Art. 8 4.12.96 föderaalseadus "Orvude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste sotsiaalkaitse täiendavate tagatiste kohta"
Valitsuse määrus nr 901, 27.07.96. "Puudega inimestele ja puuetega lastega peredele hüvitiste maksmise, eluaseme- ja kommunaalteenuste osutamise kohta")

16. Koolieelsete, meditsiiniliste, ennetavate ja tervist parandavate asutuste eelisjärjekorra tagamise õigus (presidendi määrus nr 1157, 2.10.92, "Puuetega inimeste riikliku toetamise täiendavate meetmete kohta")

17. Koolieelsetes lasteasutustes elatise maksmise vabastamine lastest, kes vastavalt meditsiiniasutuste järeldusele ilmutasid puudujääke füüsilises ja vaimses arengus (RSFSR Ülemnõukogu 03.06.1992. A resolutsioon nr 2464-2 "Koolieelse lasteasutuse laste ülalpidamise tasustamise reguleerimine") )

18. Õigus puudega lapse koduse koolituse kulude hüvitamisele (föderaalseaduse "Puuetega inimeste sotsiaalkaitse kohta Vene Föderatsioonis" artikkel 18)
Tervishoiuministeeriumi ja haridusministeeriumi korraldus nr 281-M / 17-13-186, 28.07.80 "Haiguste loetelu, mille puhul lapsed vajavad kodutöid"
Valitsuse 18.07.96. Aasta määrus nr 861 "Puuetega laste kodus ja valitsusvälistes asutustes kasvatuse ja hariduse korra kinnitamise kohta"

19. Õigus konkurentsivälisele (soodustingimustel) vastuvõtule kesk- ja kõrgkoolidesse ning kraadiõppesse. (Föderaalseadus nr 27, 27.08.1996 "Kõrghariduse ja kraadiõppe kohta")

20. Kõrgkoolide sisseastumiseksamitel on ette nähtud lisaaeg suulise vastuse ettevalmistamiseks ja kirjalike tööde tegemiseks (Venemaa Haridusministeeriumi 23.02.98. Aasta kiri nr 06-62-43 IN / 16-03 ning Vene Föderatsiooni üld- ja kutsehariduse ministeeriumi kiri nr 27 / 501, 25.03.1993)

21. Diabeediga haridusasutuste 9., 11. (12.) klassi lõpetajate õigus vabastada lõputunnistustest (Venemaa Föderatsiooni haridusministeeriumi 18.07.94. Korraldus nr. 268)

22. Õigus tasuta kehakultuurile ja sporditeenustele, kultuuriasutuste teenustele (kehakultuuri ja sporti käsitlevate õigusaktide aluste, 04.04.1997, artikkel 33)
Art. 31 FS "Puuetega inimeste sotsiaalkaitse kohta Venemaa Föderatsioonis")

23. Raseduse katkestamise õigus diabeedi korral (Vene Föderatsiooni tervishoiuministeeriumi määrus nr 302, 28.12.93)

24. Õigus täiendavale (3 päevale) viibimisele diabeedi sünnitusosakonnas (Vene Föderatsiooni tervishoiuministeeriumi määrus nr 55, 01.09.1996)

25. Diabeedi korral sünnitusjärgse puhkuse andmine diabeedi korral, mis kestab 16 (40) päeva ühele lapsele või 86 (110) päeva kahe või enama lapse sünnitamise õigusele (föderaalne seadus „Venemaa Föderatsiooni tööseaduste seadustiku muutmise ja täiendamise kohta nr 241, 24.11.).96)

26. Õigus teha esialgseid ja perioodilisi tervisekontrolli vastavalt diabeedi erialale lubamise eeskirjadele (Vene Föderatsiooni tervishoiuministeeriumi määrus nr 90, 03.24.96)

Puuetega laste vanemate (eestkostjate, hoolealuste) õigused ja eelised suhkruhaiguse korral

1. Puuetega lapse ja teda saatvate isikute tasuta reis ravikohta üks kord aastas (föderaalse seaduse "Puuetega inimeste sotsiaalkaitse kohta Vene Föderatsioonis" artikkel 30)

2. Puuetega lapse ühe töötava vanema õigus saada iga kuu neli täiendavat puhkepäeva (Kodanike tervise kaitset käsitlevate õigusaktide põhialuste artikkel 22.07.93, artikkel 27).
Art. 163 Vene Föderatsiooni töökoodeks, 19.07.1995. Tööministeeriumi selgitus nr 48)

3. Töötajal, kellel on puudega laps või alla 18-aastane lapsepuudega laps, õigus lisatasuta puhkusele (kuni 14 päeva) (tööseadustiku artikkel 76. Puuetega laste vanemate maksustatava tulu vähendamine 3-kordse miinimumpalga võrra
Art. Föderaalse seaduse "üksikisiku tulumaksu kohta" 3
Art. 31 föderaalne seadus "Puuetega inimeste sotsiaalkaitse kohta Venemaa Föderatsioonis")

4. Igakuised hüvitised mittetöötavatele töövõimetutele, kes hooldavad puudega last, 60% miinimumpalgast (presidendi dekreet nr 551, 17.03.1994 „Puudega kodanikku hooldavatele mittetöötavatele töötajatele hüvitise maksmise suuruse suurendamise kohta“).
Valitsuse 05.25.94. Otsus nr 549)

5. Puudega lapsega töötajate vallandamise keeld administratsiooni algatusel (Vene Föderatsiooni töökoodeksi artikkel 170)

6. Ületunnitöö keeld töötajale, kellel on puudega lapsi või alla 18-aastaseid lapsi puudega lapsi (tööseadustiku artikkel 163)

7. Puuetega lastega naiste õigus eelisõigusest vabastada öötööst (NSV Liidu relvajõudude 10.04.90 dekreedi nr 1420-1 2. lõigu lõige 9, punkt 9, mis käsitleb kiireloomulisi meetmeid naiste seisundi parandamiseks, emaduse ja lapsepõlve kaitsmiseks, tugevdades perekonda "
Art. 162 Vene Föderatsiooni töökoodeks)

8. Puuetega lastega töötajate kohustuslik töölevõtmine ettevõtte likvideerimisel (Vene Föderatsiooni töökoodeksi artikkel 170)
Presidendi määrus nr 554, 5.07,92 "Teatud kategooriate töötajate kohustusliku töölevõtmise kohta ettevõtte likvideerimise ajal")

9. Puudega lapsega naise õigus ajutise töövõimetuse hüvitiste suuruse arvutamisel pidevale töökogemusele (NSV Liidu relvajõudude määruse nr 1420-1, 10.04,90, „Kiireloomulised meetmed naiste seisundi parandamiseks, emaduse kaitse” teise lõigu punkt 8) ja lapsepõlv, perekonna tugevdamine ”
Art. Venemaa Föderatsiooni töökoodeks 239)

10. Soodustingimustel vanaduspensioni määramine (Venemaa Föderatsiooni 20.10.90. Seaduse "Riiklikud pensionid" artikkel 11)

11. Puudega last hooldavatele töötavatele isikutele haiguspuhkuse väljastamine ja maksmine ema haigestumise korral perioodiks, mil ta ei saa lapse eest hoolitseda (Sotsiaalkindlustusfondi juhatuse selgitus nr 09-36-13 / 250 24.10.91. )

12. Puudega lapse ühe vanema õigus välja anda ajutise töövõimetuse tõend puudega lapse sanatoorse ravi ajaks (NSV Liidu relvajõudude 10.04.1990. A määruse nr 1420-1 „Naiste staatuse parandamiseks kiireloomuliste meetmete, kaitse emadus ja lapsepõlv, perekonna tugevdamine ")

13. Vangistusega mõistetud puudega lapse ema hüvitised - üks kord aastas seitsme päeva jooksul toimub koosolek väljaspool parandusasutust (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 97 lõige 2)

14. Tasuta spaahooldus föderaalsetele abisaajatele (diabeetikutele - puuetega inimestele).

Kodaniku õigus koos seaduste loetelu ja artiklite märkimisega

1. Kodanike õigus tervisekaitsele ja tasuta ning kvaliteetsele arstiabile vastavalt Venemaa Föderatsiooni kodanikele tasuta arstiabi andmise riigigarantiide programmile:
Venemaa Föderatsiooni põhiseadus, artikkel 41
Art. Vene Föderatsiooni kodanike tervise kaitset käsitlevate õigusaktide alused 17, 20, 21
Art. Vene Föderatsiooni seaduse "Vene Föderatsiooni kodanike tervisekindlustuse kohta" 6

2. Kodanike õigus kohustuslikule tervisekindlustusele:
Art. Vene Föderatsiooni seaduse "Vene Föderatsiooni kodanike tervisekindlustuse kohta" 1, 6

3. Kodanike õigus tervisekahjustuste korral kahju hüvitamisele arstiabi osutamisel:
Art. Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku 1064, 1068
Art. 66, 67, 68 Vene Föderatsiooni kodanike tervise kaitset käsitlevate õigusaktide alused
Art. Vene Föderatsiooni seaduse "Vene Föderatsiooni kodanike tervisekindlustuse kohta" 6
Art. Föderaalse seaduse "Ravimid" artikkel 45

4. Kodanike õigus läbi viia tervisekontroll:
Vene Föderatsiooni kodanike tervise kaitset käsitlevate õigusaktide aluste IX jagu

5. Kodanike õigus keelduda tapajärgsest uuringust:
Art. 48 Vene Föderatsiooni rahvatervise kaitset käsitlevate õigusaktide alused

6. Kodanike õigus elundisiirdamisele:
Vene Föderatsiooni seadus "Inimorganite ja (või) kudede siirdamise kohta"
Art. Vene Föderatsiooni kodanike tervise kaitset käsitlevate õigusaktide alused 47

7. Psüühikahäirete all kannatavate kodanike õigus tervisekaitsele:
Vene Föderatsiooni seadus "Psühhiaatrilise abi ja kodanike õiguste tagamise kohta selle osutamise ajal"

8. HIV-nakkuse all kannatavate kodanike õigus tervisekaitsele:
Föderaalne seadus "Inimese immuunpuudulikkuse viiruse põhjustatud haiguse leviku tõkestamise kohta Venemaa Föderatsioonis"

9. Kodanike õigus kaevata edasi riigiasutuste ja ametnike tegevuse vastu, mis riivab kodanike õigusi ja vabadusi tervisekaitse valdkonnas:
Art. Vene Föderatsiooni kodanike tervise kaitset käsitlevate õigusaktide alused 69
Föderaalne seadus "kodanike õigusi ja vabadusi rikkuvate meetmete ja otsuste edasikaebamine kohtus"

10. Patsiendi õigused (Vene Föderatsiooni kodanike tervise kaitset käsitlevate õigusaktide põhialuste artiklid 30, 31, 32, 33, 34, 34, 61)

Suhkurtõvele määratakse spetsiaalne seadus

Saadikud on koostanud seaduseelnõu "Diabeedihaigete riikliku meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse meetmete kohta".

Foto: © RIA Novosti / Vitali Ankov

Selle aasta aprillis - mais arutab riigiduuma seaduseelnõu "Diabeedihaigete riikliku meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse meetmete kohta". Dokumendi koopia esitas fraktsioon Õiglane Venemaa elule. Seadusandjate sõnul on diabeet levinumatest nakkushaigustest kõige ohtlikum.

Eelnõu sisaldab palju deklaratiivseid punkte - tegelikult täpsustatakse selles diabeediga inimeste õigusi, mis neil juba on.

Näiteks öeldakse: "Diabetes mellitus on riigi poolt tunnistatud tõsiseks probleemiks inimese ja ühiskonna elus ning see on aluseks riikliku kohustuse tekkimisele meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas"..

Eelnõuga deklareeritud diabeetikute õiguste hulgas: õigus osutada tasuta kvalifitseeritud meditsiiniteenuseid; diabeedi kompenseerimise põhitõdede õpetamine; diabeediraviskeemide kättesaadavus.

Samal ajal on seaduseelnõus kirjas üsna konkreetsed meetmed:

- riikliku antidiabeetiliste ravimite reservvaru loomine;

- "suhkurtõvega patsientide üleviimine ühelt insuliinitüübilt teisele, ühelt tüüpi antihüperglükeemiliste ravimite kasutamisele teistele. Ainult meditsiinilistel põhjustel ja mitte raha kokkuhoiuks";

- riiklikus registris registreeritud suhkurtõvega patsientide statistiline vaatlus.

Samuti pakub see diabeedihaigetele sotsiaalkaitsemeetmeid. Eelkõige "võrdsete võimaluste olemasolu kõigile suhkurtõvega inimestele kõigis inimelu valdkondades, sealhulgas õppimine õppeasutustes, sport, erialane tegevus". Eelnõus mainitakse ka terviselaagrite, suhkruhaigusega alaealiste sanatooriumide korraldamist, samuti kodanike üldise teadlikkuse suurendamist diabeediprobleemidest..

Foto: © RIA Novosti / Alexey Malgavko

Diabeet on rühm haigusi, mis on seotud glükoosi imendumise häiretega. Tulemuseks on hüperglükeemia - vere glükoosisisalduse püsiv tõus. Haigus toob kaasa tõsiseid tüsistusi: näiteks diabeediga täiskasvanutel on südameataki ja insuldi tekke oht kaks kuni kolm korda suurem. Diabeedi korral väheneb verevool ning kahjustuvad jalgade anumad ja närvid - on oht nende amputatsiooniks. Diabeedi põhjuseks võib pidada 1% ülemaailmsetest pimeduse juhtumitest.

Praeguseks on diabeedihaigete ametlikus registris registreeritud 4,3 miljonit patsienti. Kuid nende arv võib tegelikkuses olla palju suurem, ütlevad eksperdid..

"Umbes 9 miljonit on realistlikum näitaja," ütleb Boris Zherlygin, hüvasti diabeediklubi asutaja. - Suremuse kohta on väga raske öelda: täna pole täpset statistikat. Inimesel võib olla diabeet, ta võib surra infarkti, kuid algpõhjust on äärmiselt raske kindlaks teha.

Nagu ütleb endokrinoloog Anna Gontšarova, "peetakse diabeeti õigustatult sajandi mittenakkuslikuks epideemiaks"..

"Mõelge sellele, umbes kuus inimest sajast tööealiste seas on diabeetikud," ütles ekspert. - Sotsiaalabi küsimus on selle patsientide rühma jaoks äärmiselt aktuaalne. See on krooniliselt invaliidistav haigus, mis nõuab veresuhkru, mikroalgumiini ja ketooni taseme pidevat jälgimist uriinis jne..

Ekspertide arvates on vaja diabeediseadust, eriti klausleid ravirežiimide ja hariduse kohta.

Foto: © RIA Novosti / Vitali Ankov

- Nüüd on see asjade järjekorras: nad annavad ravimeid, mis on saadaval (kui neid on), ütleb Boris Zherlygin. - See tähendab näiteks, kui diabeetik vajab konkreetset ravimit (seda saab importida, kallis), siis pakutakse talle seda ravimit oma kulul osta - vastutasuks pakuvad nad midagi odavamat ja vähem tõhusat. Haiglatel pole võimalust osta kalleid ravimeid.

Endokrinoloog Anna Gontšarova sõnul on testisüsteemide tarbekaupadega veelgi rohkem probleeme, mis tuleks välja anda ka tasuta. Inimesed peavad neid sageli oma raha eest ostma..

"Näiteks ilma insuliinita võib inimene elada nädala, seejärel kooma ja isegi surma," ütleb ta. - Kui te ei kontrolli verd ja uriini kontrollsüsteemide abil, algavad tõsised tüsistused kuni jäsemete amputatsioonini. Pealegi on suhkruhaigus maailmas mittetraumaatiliste amputatsioonide seas esikohal. Saate ise aru, mis on inimese elada näiteks ilma jalata, kuid seda kõike saab vältida, kui jälgite patsiendi seisundit.

Boris Zherlygin märkis, et paljudel diabeetikutel puuduvad teadmised nende haiguse kohta.

- Inimesed ei saa aru, miks ja mida tuleb uurida, testida. Olukord on keeruline ja formaalsused ei suuda seda lahendada, ütles ta..

Ja muidugi neil, kes pole sellest probleemist kaugel, puuduvad teadmised diabeedi ja diabeetikute kohta, tundlikkus nende suhtes. Võib meenutada sensatsioonilist juhtumit Moskva koolis, kui õpetajad keeldusid diabeediga tüdrukul süsti tegemast. Nad saatsid ta tualetti ennast ise süstima - et välimus kedagi ei häiriks. Tüdruk ise ei tulnud toime - ta pidi emale helistama. Samal ajal vajab ta süste mitu korda päevas - see tähendab, et tal pole lihtsalt võimalust eakaaslastega võrdsetel alustel õppida..

Föderaalse diabeedi seadus

Diabeedihaigete riikliku meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse meetmete kohta

Ajalehtede tugi

1. peatükk. Üldsätted

Artikkel 1. Käesoleva föderaalseaduse reguleerimisala

See föderaalseadus reguleerib suhteid, mis tekivad seoses riiklikult tagatud õiguslike, meditsiiniliste, sotsiaalsete, majanduslike, organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete süsteemi korraldamise ja toimimisega, mis tagavad suhkurtõvega inimeste põhiõiguste rakendamise nende tervise kaitsmiseks ja eluks vajalike tingimuste loomiseks; kehtestab riikliku poliitika eesmärgid ja põhimõtted määratletud isikute kategooria huvides, riigi kohustused tagada nende õiguste rakendamine, nende õiguste tagamise põhisuunad ja organisatsioonilised alused Vene Föderatsioonis.

Artikkel 2. Käesoleva föderaalseaduse reguleerimisala


 1. Käesolevat föderaalseadust kohaldatakse Venemaa Föderatsiooni kodanike, samuti välisriikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes, kes elavad alaliselt Venemaa Föderatsiooni territooriumil ja kellel on diagnoositud suhkurtõbi, mille kinnitab riigi või munitsipaalasutuse meditsiiniasutus.
 2. Vene Föderatsiooni territooriumil ajutiselt elavate või ajutiselt viibivate välismaiste kodanike ja suhkurtõvega kodakondsuseta isikute õigused määratakse kindlaks Venemaa Föderatsiooni rahvusvaheliste lepingutega.

Artikkel 3. Käesolevas föderaalseaduses kasutatud põhimõisted

Käesolevas föderaalseaduses kasutatakse järgmisi põhimõisteid:

1) suhkurtõbi on mitmesuguste ainevahetushaigus

etioloogia, mida iseloomustab krooniline suhkrutaseme tõus aastal

veri, mis on põhjustatud insuliini sekretsiooni või toime kahjustumisest,

või mõlemad tegurid korraga;

2) I tüüpi suhkurtõbi - haigus, mille korral pankreas

nääre ei tooda oma insuliini, mille tagajärjel

igapäevane insuliini mitmekordne süstimine;


 1. 2. tüüpi suhkurtõbi - süsivesikute ainevahetuse rikkumine, mille põhjuseks on valdav insuliiniresistentsus ja suhteline insuliinipuudus;
 2. rasedusdiabeet - raseduse ajal tekkiv suhkruhaigus;
 3. muud tüüpi suhkurtõbi on geneetiliselt määratud suhkurtõve vormid;

6) suhkurtõve tüsistused - suhkru veresoonte tüsistused

diabeet, mis viib püsiva puude tõttu

nägemiskahjustus, neerukahjustus, maksakahjustus, alajäsemete amputatsioon;


 1. enesekontrollivahendid - diagnostilised testiribad ja seadmed, mis võimaldavad iseseisvalt määrata vere glükoosisisalduse, suhkru ja atsetooni taset uriinis;
 2. vahendid insuliini manustamiseks - insuliinisüstlad, nende jaoks mõeldud süstlad ja nõelad, insuliinipumbad ja muud tehnilised vahendid insuliini manustamiseks;
 3. meditsiiniline ja sotsiaalne kaitse - riiklikult tagatud õiguslike, meditsiiniliste, majanduslike, organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete süsteem, samuti sotsiaaltoetusmeetmed, mis tagavad suhkurtõvega inimeste põhiõiguste rakendamise nende tervise kaitsmiseks ja nende eluks vajalike tingimuste loomiseks, mida rakendatakse loomise ja loomise kaudu. diabeedihaigetele riikliku meditsiini- ja sotsiaalteenuste süsteemi toimimise tagamine, et pakkuda neile isikutele tingimused oma elutegevuse piirangute ületamiseks, asendamiseks (kompenseerimiseks), eesmärgiga luua neile võimalus osaleda ühiskonnas võrdsetel alustel teiste kodanikega;


 1. suhkruhaigusega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse meetmete ühtne riiklik miinimum - Venemaa Föderatsiooni valitsuse poolt igal aastal heaks kiidetud riiklikult tagatud suhkurtõvega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse meetmete loetelu;
 2. meditsiini- ja sotsiaalteenused - ennetavad, terapeutilised ja diagnostilised, rehabilitatsiooni-, proteesimis- ja ortopeedilised teenused, samuti sotsiaalse iseloomuga meetmed suhkurtõvega, puuetega ja puuetega inimeste hooldamiseks, sealhulgas ajutise puude hüvitiste maksmine.

Artikkel 4. Diabeediga isikute riikliku meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse eesmärgid

Diabeedihaigete riikliku meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse eesmärgid on:

1) nende eluks ja kaitseks vajalike tingimuste loomine

2) nende vajaliku sotsiaalse taseme säilitamine

elutegevus igas vanuses;

3) takistuste kõrvaldamine ühiskonna täieliku integratsiooni, iseseisvuse, võrdsuse ja iseseisvuse saavutamiseks.

Artikkel 5. Diabeediga isikute riikliku meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse rakendamise põhimõtted

Diabeedihaigete riikliku meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse rakendamise põhimõtted on järgmised:

1) tasuta miinimummahu tagamine


 1. meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse kättesaadavus sõltumata elukohast või viibimiskohast;
 2. riigi ja kohalike omavalitsuste, asutuste ja organisatsioonide, ametnike vastutus suhkruhaigusega inimeste õiguste tagamise eest;
 3. suhkruhaigusega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas võrdsete õiguste tagamine, olenemata soost, rahvusest, sotsiaalsest päritolust, sotsiaalsest ja perekonnaseisust, elukohast, suhtumisest usku, kuulumisest avalikesse ühingutesse ja muudest asjaoludest;
 4. riiklik toetus teadusuuringutele suhkruhaiguse ennetamise, diagnoosimise ja ravi uute meetodite prognoosimise ja väljatöötamise valdkonnas.

Artikkel 6. Venemaa Föderatsiooni õigusaktid suhkruhaigusega inimeste riikliku meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse meetmete kohta

1. Haigete inimeste meditsiinilist ja sotsiaalset kaitset käsitlevad õigusaktid

diabeet, koosneb käesolevast föderaalseadusest, muudest

Venemaa seadusandlikud ja muud regulatiivsed õigusaktid

Föderatsiooni, samuti vastu võetud vastavalt neile seadusandlikele ja muudele

Venemaa Föderatsiooni koosseisu kuuluvate üksuste regulatiivsed õigusaktid.


 1. Vene Föderatsiooni seadusandlikud ja muud regulatiivsed õigusaktid, samuti Vene Föderatsiooni koosseisu kuuluvate üksuste seadusandlikud ja regulatiivsed õigusaktid, mis on otseselt või kaudselt seotud suhkruhaigusega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse küsimustega, peavad vastama käesolevale föderaalseadusele. Erimeelsuste korral kohaldatakse käesoleva föderaalseaduse sätteid..
 2. Kui Venemaa Föderatsiooni rahvusvaheline leping kehtestab muud normid kui need, mis on ette nähtud käesoleva föderaalseadusega, siis kohaldatakse rahvusvahelise lepingu norme.

Peatükk 2. Riiklik poliitika suhkurtõvega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas

Artikkel 7. Riikliku poliitika alused suhkruhaigusega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas


 1. Diabeedi haigust tunnistab riik tõsise probleemina inimese ja ühiskonna elus ning see on aluseks riikliku kohustuse tekkimisele meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas..
 2. Riigi poliitika suhkurtõvega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas on riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse prioriteetne tegevusvaldkond ning seda rakendatakse:

1) nimetatud kategooria isikute õiguste seadusandlik toetamine;


 1. riigi toetus sellele isikute kategooriale, et tagada nende elu säilimine, kaitsta nende õigusi, luua tingimused nende täielikuks eluks ühiskonnas;
 2. suhkruhaigusega inimestele meditsiiniliste ja sotsiaalteenuste osutamise riiklike standardite kehtestamine ja nendest kinnipidamine;

4) riigi toetus kohalikele omavalitsustele,

avalikud ühendused ja muud organisatsioonid, kes teostavad

tegevus suhkruhaigete inimeste õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks

5) riigiasutuste vastutuse kehtestamine ja

kohalik omavalitsus, asutused ja organisatsioonid,

seadusega kehtestatud isikute õiguste ja õigustatud huvide rikkumine,

diabeediga patsiendid.

Artikkel 8. Riikliku poliitika rakendamine suhkurtõvega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas föderaalsel tasandil


 1. Riikliku poliitika rakendamist suhkurtõvega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas föderaalsel tasandil viib läbi Venemaa Föderatsiooni volitatud föderaalne täitevorgan.
 2. Selle artikli 1. osas määratletud Venemaa Föderatsiooni volitatud föderaalse täitevorgani jurisdiktsioon hõlmab järgmist:


 1. riigi föderaalse poliitika kindlaksmääramine suhkurtõvega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas, prioriteetsed valdkonnad nende õiguste ja õigustatud huvide tagamiseks, tervise kaitsmiseks;
 2. riikidevahelise ja piirkondadevahelise koordineerimise rakendamine riikliku poliitika kujundamiseks ja rakendamiseks suhkurtõvega inimeste õiguste realiseerimise valdkonnas;


 1. diabeedihaigete meditsiinilist ja sotsiaalset kaitset käsitlevate föderaalseaduste ja muude regulatiivsete õigusaktide eelnõude väljatöötamine nende esitamiseks Venemaa Föderatsiooni valitsusele;
 2. Venemaa Föderatsiooni valitsuse nimel föderaalsete sihtprogrammide väljatöötamine ja rakendamine suhkurtõve ja selle tüsistuste ennetamise ja ravi valdkonnas, riigiasutuste, institutsioonide ja organisatsioonide määramine, kes vastutavad selliste programmidega ettenähtud meetmete rakendamise eest;

5) esitamine Vene Föderatsiooni rahandusministeeriumile

ettepanekud föderaalse ravikulude eelarve moodustamiseks-

suhkurtõvega inimeste sotsiaalne kaitse;


 1. diabeediteenistuse spetsialistide personalistandardite kinnitamine, võttes arvesse aega, mis kulub patsientide koolitamisele diabeedikompensatsiooni aluste osas, ja suhkruhaigusega isikute riikliku registri pidamine;
 2. ühtse süsteemi ja korra loomine suhkurtõvega isikute, sealhulgas alla 18-aastaste alaealiste riikliku registri pidamiseks ja selle süsteemi alusel nende sotsiaalmajandusliku seisundi ja demograafilise koosseisu statistilise jälgimise korraldamine;

8) eelarvevahendite valitseja ülesannete täitmine,

mille eesmärk on föderaalsete meetmete rahastamine nende rakendamiseks

föderaalne poliitika patsientide meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas

suhkurtõbi, föderaalse eelarve arvelt;

9) suhkurtõvega patsientide nimekirja määramine

tasuta ravimid ja enesekontrollitooted ning loetelu

reguleeritud hindadega ravimid.

Artikkel 9. Riikliku poliitika rakendamine suhkurtõvega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas Venemaa Föderatsiooni koosseisu kuuluvate üksuste tasandil

1. Venemaa Föderatsiooni koosseisu kuuluvate üksuste riigivõimude pädevusse suhkruhaigusega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas kuulub:


 1. riikliku poliitika rakendamine suhkurtõvega inimestega Venemaa Föderatsiooni koosseisu kuuluvate üksuste territooriumil;
 2. Venemaa Föderatsiooni koosseisu kuuluvate üksuste seaduste ja muude regulatiivsete õigusaktide vastuvõtmine suhkurtõvega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse kohta ning kontrolli nende rakendamise üle;
 3. sotsiaalpoliitika rakendamise prioriteetide kindlaksmääramine suhkruhaigusega inimestel Venemaa Föderatsiooni koosseisu kuuluvate üksuste territooriumil, võttes arvesse nende sotsiaalse ja majandusliku arengu taset;
 4. osalemine diabeedi ja selle tüsistuste ennetamise ja ravi föderaalsete programmide rakendamises, piirkondlike programmide väljatöötamine ja rahastamine selles valdkonnas;

5) rakendatavate meetmete kinnitamine ja rahastamine

isikute meditsiinilised ja sotsiaalteenused ning narkootikumide pakkumine,

diabeediga patsiendid, mis viidi läbi katsealuste territooriumidel

Venemaa Föderatsioon (välja arvatud osutatavad teenused)

föderaalsed spetsialiseeritud meditsiiniasutused, nimekiri

mille on heaks kiitnud Vene Föderatsiooni valitsus), võttes arvesse

sotsiaalmajanduslikud ja muud omadused piirkonnas

meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse meetmete ühtne riiklik miinimum;

6) Vene Föderatsiooni koosseisu kuuluvate üksuste eelarvete moodustamine osaliselt

diabeedihaigete meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse kulud.

2. Venemaa Föderatsiooni koosseisu kuuluva üksuse volitatud riiklik täitevorgan, kes vastutab suhkurtõvega suhkruhaigete inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse alaste meetmete otsese korraldamise ja rakendamise koordineerimise eest, on Venemaa Föderatsiooni tervishoiualase üksuse täitevorgan..

Peatükk 3. Diabeediga isikute õigused ja kohustused

Artikkel 10. Diabeediga inimeste põhiõigused

1. Suhkurtõvega isikud alates määratletud hetkest

vastavalt käesoleva föderaalseaduse artiklile 2 meditsiiniasutuse poolt

selle haiguse esinemise diagnoos kuulub ja on tagatud

põhiseaduse kohase õiguse seisundile tervishoiule

Vene Föderatsioonist üldiselt tunnustatud põhimõtted ja normid

rahvusvaheline õigus, Vene Föderatsiooni rahvusvahelised lepingud,

käesoleva föderaalseaduse ja muude regulatiivsete seadustega

Vene Föderatsiooni aktid.

2. Diabeediga inimeste põhiõigused hõlmavad järgmist:

1) õigus osutada tasuta kvalifitseeritud meditsiiniteenuseid

esmatasandi tervishoid, kiirabi, erakorraline, spetsialiseeritud,

sealhulgas kõrgtehnoloogia, arstiabi, ennetamine

suhkurtõve tüsistused;

2) diabeediraviskeemide kättesaadavus, sealhulgas õigus tasuta saada

ravimite pakkumine, enesekontrollivahendid,

insuliini manustavad ained, naha desinfektsioonivahendid enne manustamist

insuliini piirides, mis on kehtestatud riikliku miinimummeetmetega


 1. diabeedi kompenseerimise põhitõdede õpetamine;
 2. suhkruhaiguse ja selle tüsistuste, muu meditsiinilise ja sotsiaalteenistuse töötajale meditsiiniliste ja sotsiaalteenuste osutamisel teatavaks saanud isikliku teabe konfidentsiaalsus;

5) hariduse ja kutseõppe omandamise võimalus;

6) kõigile võrdsete eneseteostustingimuste ja -võimaluste tagamine

suhkurtõvega isikud, sealhulgas alla aastased alaealised

18-aastased, tööealised ja eakad;

7) meditsiini- ja sotsiaalteenuste korralduse ning vormi valik;

8) tasuta teave nende õiguste, kohustuste, liikide, protseduuride kohta

meditsiiniliste ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused;


 1. meditsiini- ja sotsiaalteenuste saamine ning sellest keeldumine suhkruhaigusega isiku nõusolekul;
 2. nende õiguste ja õigustatud huvide kaitse, sealhulgas kohtus.

3. Meditsiini- ja sotsiaalteenuseid osutatakse suhkruhaigusega isiku, tema eestkostja, usaldusisiku, muu seadusliku esindaja, valitsusorgani, kohaliku omavalitsuse organi, suhkruhaigest isikute loodud avaliku ühenduse kaebuse alusel või nende kaitseks..

Artikkel 11. Diabeediga inimeste põhikohustused

Diabeediga isikud peavad:

1) võtma meetmeid oma tervise säilitamiseks ja tugevdamiseks;

2) andma meditsiinitöötajatele teavet haigusseisundi kohta

teie tervisele, sealhulgas kasutamise vastunäidustuste kohta

ravimid, varem ülekantud ja pärilikud haigused;

3) täitma ettenähtud arsti ettekirjutused õigeaegselt.

Artikkel 12. Riik tagab diabeedihaigete õiguste tagamise


 1. Riik tagab suhkurtõvega isikutele õiguse meditsiinilisele ja sotsiaalsele kaitsele riigi ja kohalikes meditsiini- ja sotsiaalteenuste süsteemides selle põhivormides, mis on kindlaks määratud käesoleva föderaalseadusega ning meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse meetmete riikliku miinimumiga kehtestatud piirides..
 2. Suhkurtõvega inimestele meditsiiniliste ja sotsiaalteenuste osutamise reeglid ja korra töötab välja ja kinnitab Venemaa Föderatsiooni volitatud föderaalne täitevorgan.

Artikkel 13. Riiklik juurdepääsetavuse tagamise süsteem

ravimid ja enesekontrollivahendid diabeedihaigetele

1. Riiklik süsteem diabeedihaigete ravimite ja enesekontrollivahendite kättesaadavuse tagamiseks vastavalt meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse meetmete riikliku miinimumiga kehtestatud loetelule sisaldab:

1) föderaalsed ja piirkondlikud programmid patsientide varustamiseks

suhkurtõbi, ravimid ja enesekontroll;

2) kohustuslik tervisekindlustus.

2. Föderaalsed programmid inimeste suhkruga varustamiseks

diabeet, ravimid ja enesejuhtimine

rahastatakse Vene Föderatsiooni eelarvest.

3. Piirkondlikud programmid inimeste suhkruga varustamiseks

diabeet, ravimid ja enesejuhtimine

rahastatakse Vene Föderatsiooni koosseisu kuuluvate üksuste eelarvetest.

4. Garanteeritud ravimite ja ravimitega varustamine

enesekontrolli abil annab:


 1. täielikult rahuldatud vajadus kõrgekvaliteediliste geneetiliselt muundatud insuliinide ja insuliini manustamise seadmete (sealhulgas automatiseeritud) järele nii I tüüpi suhkurtõvega kui ka II tüüpi suhkurtõve, rasedusdiabeedi ja muude suhkurtõvega patsientide puhul, kes on näidustatud insuliinravi jaoks;
 2. riiklik kontroll diabeedi raviks ja selle tüsistuste vältimiseks kasutatavate ravimite kvaliteedi üle;
 3. valitsusasutuste võltsitud ravimite ringlusse viimise vastase võitluse süsteemi loomine;
 4. suhkurtõvega patsientide üleviimine ühelt insuliinitüübilt teisele, ühte tüüpi hüpoglükeemilisi ravimeid või diabeedi tüsistuste raviks kasutatavaid ravimeid teistelt - ainult meditsiinilistel põhjustel, mitte majanduslikel või muudel põhjustel;

5) suhkurtõvega patsiendi õigus valida insuliini vastavalt

kokkuleppel raviarstiga;

6) tasuta kättesaamine meditsiinilistel põhjustel

hüpoglükeemilised ravimid, samuti ravimid

diabeedi tüsistuste ennetamiseks;

7) rahaliste vahendite tasuta laekumine meditsiinilistel põhjustel

enesekontroll vere glükoosisisalduse, suhkru enesemääramiseks

ja atsetoon uriinis, insuliini manustavad ained, naha desinfektsioonivahendid enne

8) riikliku diabeedivastase reservi moodustamine

5. Ravimite kättesaadavus on tagatud

ravimite ja ravimite hindade riiklik reguleerimine

enesekontroll ühtse kodaniku kehtestatud nimekirja järgi

meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse miinimummeetmed.

Artikkel 14. Suhkurtõvega inimeste sotsiaalkaitse pakkumine

1. Riik tagab suhkurtõvega isikutele õiguse spetsialiseeritud sotsiaalteenustele riigi-munitsipaalses sotsiaalteenuste süsteemis selle põhivormides, mis on määratud meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse meetmete riikliku miinimumiga.


 1. Sotsiaalteenuste osutamise reeglid ja korra töötab välja ja kinnitab Venemaa Föderatsiooni volitatud föderaalne täitevorgan.
 2. Suhkruhaigusega inimeste sotsiaalkaitsemeetmed peaksid tagama:

1) võrdsete võimaluste olemasolu kõigile suhkruga inimestele

diabeet, kõigis inimelu valdkondades, kaasa arvatud uuringud

haridusasutused, sport, professionaalne

2) abi haigete inimeste sotsiaalse kohanemise parandamisel

3) vajalike sotsiaalteenuste osutamine neid vajavatele isikutele,

suhkurtõvega patsiendid;

4) diabeedi tüsistustega inimeste sotsiaalne rehabilitatsioon;

5) kodanike üldise teadlikkuse tõstmine

6) terviselaagrite, sanatooriumide korraldamine

alla 18-aastased suhkurtõvega alaealised.

Artikkel 15. Suhkruteenused diabeedihaigetele

Suhkurtõbe põdevatele inimestele, sealhulgas puuetega inimestele ja eakatele, kes vajavad püsivaid või ajutisi sotsiaalteenuseid, osutatakse sotsiaalteenuseid nii kodus kui ka riiklikes sotsiaalasutustes erinevat tüüpi sotsiaalteenuste osutamise kaudu sotsiaaltöötajate poolt ning nende eesmärk on kasutada looduslikke diabeedihaigete kohanemis- ja rehabilitatsioonitingimused ning / või normaalsete elutingimuste pidev säilitamine, abi osutamine rasketes eluoludes ning selliste olukordade ennustamine ja ennetamine.

Artikkel 16. Alla 18-aastaste suhkurtõvega alaealiste puhkuse ja tervise parandamise õiguste kaitse

Föderaalsed ametiasutused ja Venemaa Föderatsiooni koosseisu kuuluvate asutuste asutused võtavad meetmeid, et tagada alla 18-aastaste suhkurtõvega alaealiste õigused puhkusele ja tervise parandamisele, sealhulgas muu hulgas igal aastal tasuta sanatoorium-kuurortravi meditsiinilistel põhjustel sanatooriumide-kuurortide asutustes asjakohane profiil.

Peatükk 4. Diabeediga inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse süsteemi korraldamine

Artikkel 17. Diabeedihaigete riiklik meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse süsteem

1. Meditsiini- ja sotsiaalteenuste riiklik süsteem

suhkurtõvega isikud on süsteem

diabetoloogiline teenistus föderaalse, piirkondliku ja kohaliku osana

diabetoloogilised ja / või endokrinoloogilised keskused (osakonnad),

loodud rahvastikutihedust, demograafilist ja sotsiaalset taset arvesse võttes-

piirkondade diabeedi leviku majanduslikud iseärasused,

aastal riigivõimu täitevorganite jurisdiktsiooni alla

2. Diabetoloogilise loomise ja tegevuse peamised eesmärgid

teenused peavad tagama varajase avastamise, esmase ja

diabeedi sekundaarne ennetamine ja ennetamine

tüsistused, riikliku patsientide registri korraldamine ja pidamine

suhkurtõbi, diabeedihaigete tagamine

kvalifitseeritud meditsiini- ja sotsiaalteenused.

Artikkel 18. Suhkurtõvega patsientide meditsiinilise abi riiklikud standardid

1. Diabeedi diagnoosimine ja ravi viiakse läbi vastavalt diabeedihaigete meditsiinilise abi riiklikele normidele ja viisil..

2. Suhkurtõvega patsientide arstiabi riiklike standardite väljatöötamise, kinnitamise ja kehtestamise korra määrab kindlaks Venemaa Föderatsiooni volitatud föderaalne täitevorgan.

Artikkel 19. Diabeedi varajane diagnoosimine ja selle tüsistuste ennetamine


 1. Suhkurtõve varajane diagnoosimine viiakse läbi kodanike massuuringu abil selle haiguse eelsoodumuse kohta, et tuvastada isikud, kellel on juba diabeet või riskigrupp.
 2. Uuringu läbiviimine alla 18-aastaste alaealiste seas peaks kõigepealt hõlmama alaealiste laste uurimist, kellel on 1. tüüpi suhkurtõvega lähisugulased.
 3. Diabeedi raskete komplikatsioonide ennetamist teostavad diabetoloogilised ja endokrinoloogilised keskused vastavalt föderaalsete ja piirkondlike suhkruhaiguse ennetamise ja ravi programmide tegevuskavale.

Artikkel 20. Diabetoloogiateenistuse spetsialistide koolitus

Diabeediteenistuse kõrgelt kvalifitseeritud töötajate koolitus hõlmab järgmist:


 1. koolitusprogrammide väljatöötamine meditsiinilise õppeasutuse üliõpilaste jaoks "diabeedi" kohta; >
 2. diabeedi osakondade loomine meditsiinitöötajate kraadiõppeasutustes;
 3. eriala “diabeetiline õde” kvalifikatsiooninõuete kinnitamine;
 4. koolitustsüklite korraldamine kraadiõppeasutustes toitumisspetsialistide ja psühholoogide ettevalmistamiseks suhkruhaigusega patsientidega töötamiseks.

Artikkel 21. Diabeedihaigete riiklik register

1. Inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse tagamiseks

diabeet, diabeetoloogiateenistuse jaotused on

riiklik diabeedihaigete register.

2. Isikliku iseloomuga riikliku registri teave,

on konfidentsiaalne ja ei kuulu avalikustamisele. Töötajad

diabetoloogiline teenistus, mis võimaldas seda teavet avaldada,

vastutavad seaduses ettenähtud viisil.

Peatükk 5. Diabeediga inimeste õiguste kaitse

Artikkel 22. Riiklikud kontrolliasutused suhkruhaigusega inimeste õiguste järgimise üle

1. Diabeediga inimeste õiguste järgimise jälgimine,

viivad läbi asjaomased valitsusasutused

täidesaatev võim ja kohalikud omavalitsused nende piires

pädevused seaduses sätestatud vormides.

2. Riigi täitevorganid pakuvad

avaliku tegevuse arendamise edendamine piirkonnas toimuva tegevuse üle

suhkurtõvega inimeste meditsiiniline ja sotsiaalne kaitse,

mida teostavad avalikud ühendused, põhikirjalised tegevused

mis näeb ette selle kategooria isikute õiguste kaitse.


 1. Diabeedihaigete inimeste sotsiaal-sotsiaalset kaitset käsitlevate õigusaktide rakendamise üle teostab järelevalvet prokuratuur.
 2. Juhul kui riigi- ja munitsipaalasutuste ning haldusasutuste, diabeedikeskuste (osakondade) ametnike tegevuses avastatakse rikkumisi, on viimased kohustatud tuvastatud rikkumised viivitamata kõrvaldama ja teavitama sellest vastavasisulist volitatud asutust tema kehtestatud aja jooksul. Ametnike rikkumiste kõrvaldamise korralduste täitmata jätmine toob kaasa nende haldusvastutuse.

Artikkel 23. Vastutus käesoleva föderaalseaduse rikkumise eest


 1. Selle föderaalseaduse rikkumises süüdi olevad isikud vastutavad vastavalt kehtivale seadusele.
 2. Suhkurtõvega inimeste meditsiinilise ja sotsiaalse kaitse valdkonnas kehtivate õigusaktide rikkumise tagajärjel tekitatud kahju hüvitatakse ohvrile Vene Föderatsiooni tsiviilõigusaktidega kehtestatud viisil, hoolimata distsiplinaar-, haldus- või kriminaalvastutuse tekkimisest samade kuritegude eest..

Artikkel 24. Diabeediga isikute õiguste kohtulik kaitse


 1. Diabeediga inimestel on käesolevas föderaalseaduses või muudes õigusaktides sätestatud õiguste andmisest keeldumise või rikkumise korral õigus pöörduda kohtusse oma rikutud õiguste kaitseks, nii tervisekahjustuste kui ka moraalse kahju hüvitamiseks..
 2. Ametnike ja riigiorganite tegevuse (tegevusetuse) võib edasi kaevata isik, kelle õigusi on rikutud, tema eestkostja, usaldusisik, muu seaduslik esindaja riigiasutustesse, kohalikesse omavalitsusorganitesse või kohtusse..
 3. Diabeedihaigete õiguste kaitset käsitlevate kohtuasjade arutamisel riigilõivu ei võeta.

6. peatükk Lõppsätted

Artikkel 25. Käesoleva föderaalseaduse jõustumise kord

Käesolev föderaalseadus jõustub kümme päeva pärast selle ametlikku avaldamist..

Ravimite pakkumine diabeetikutele

HEAD PÄEVA! PALUN MÄRKIGE, KUI PALJU TESTIMISRIIPI ON 2019. AASTAL INSULINI-SÕLTUVA DIABEETIGA MELLITUSEGA PUUDETUD? MIDA KOHALDATAV DOKUMENT ALUSTAB, NING ON 3 testiriba päevas insuliinisõltlaste jaoks?

 • Jaga seda

Advokaadid Vastused (1)

Venemaa tervishoiu- ja sotsiaalarengu ministeeriumi 11.12.2007 korraldusega nr 748 "Insuliinsõltumatu suhkruhaigusega patsientide arstiabi standardi heakskiitmise kohta" kinnitati vere glükoosisisalduse määramiseks testribade keskmine arv - 180 tk aastas, süstlanõelte süstlanõelad - 110 tk aastas, samuti süstlapliiatsid insuliini süstimiseks (pakutakse üks kord, kui puudub süstelpliiats insuliini süstimiseks ja asendamiseks üks kord iga kahe aasta tagant).

Varem kehtinud korraldus nr 582 "Insuliinsõltuva suhkruhaiguse ravistandard" on kaotanud kehtivuse, lähtudes Vene Föderatsiooni tervishoiuministeeriumi 20. oktoobri 2014. aasta korraldusest nr 636. Venemaa tervishoiuministeeriumi 24. detsembri 2012. aasta korralduse N 1552n "Insuliinsõltuva suhkruhaiguse eriarstiabi standardi kinnitamise kohta" märkuse punktis 2 on sätestatud, et meditsiiniliste ravimite, meditsiiniseadmete ja spetsiaalsete meditsiiniliste toidutoodete määramine ja kasutamine meditsiinilise abi standard, mis on lubatud meditsiiniliste näidustuste korral (individuaalne sallimatus, tervislikel põhjustel) meditsiinikomisjoni otsusega (21.11.2011 föderaalseaduse artikli 37 5. osa N 323-FZ "Vene Föderatsiooni kodanike tervise kaitse põhialuste kohta")..

Seega on kehtivates seadustes näidatud, et kui teil on insuliinist mittesõltuv diabeet, kehtestatakse ülalnimetatud keskmised näitajad, samas kui need näitajad, nagu näidatud, on keskmised ja neid saab suurendada vastavalt elutähistele näitajatele.

Kuid Venemaa Föderatsiooni Ülemkohtu 9. aprilli 2014. aasta otsuse N AKPI14-152 "Vene Föderatsiooni tervishoiu- ja sotsiaalarengu ministeeriumi 11. septembri 2007. aasta määruse nr 582 kehtetuks tunnistamise kohta" Insuliinsõltuva suhkruhaigusega patsientide arstiabi standardi kinnitamise kohta ", tehti kindlaks, et vastavalt 21. novembri 2011. aasta föderaalseaduse nr 323-FZ "Vene Föderatsiooni kodanike tervise põhialuste" artiklile 37 on meditsiiniabi standard välja töötatud vastavalt meditsiiniteenuste nomenklatuurile ja sisaldab keskmistatud näitajaid teenuse osutamise sageduse ja kasutamise sageduse kohta..

Seega, kui vajate vastavalt näidustustele teatud arvu testribasid, tuleks need teile vajalikus koguses tasuta kätte anda..

2019. aasta märtsis toimus Venemaa Föderatsiooni valitsuse alluvuses nõukogu koosolek, mis oli täielikult pühendatud suhkurtõve teemale. Kogu riigi diabeetikud ootasid hinge kinni hoides imet.
Valitsusele antud juhiste hulgas olid järgmised punktid:

3.4. Koos kutsekogukonnaga, et parandada suhkurtõvega patsientide arstiabi kvaliteeti, kinnitada ja (või) uuendada kliinilisi juhiseid suhkruhaiguse meditsiinilise abi osutamise kohta, võttes arvesse tänapäevaseid lähenemisviise selle haiguse ravile. Esitage aruanne Venemaa Föderatsiooni valitsusele 7. maiks 2019.

3.5. Töötage välja ja kinnitage hiljuti heakskiidetud kliiniliste juhiste alusel esmatasandi tervishoiu ja spetsialiseeritud, sealhulgas kõrgtehnoloogilise meditsiiniabi raames I ja II tüüpi suhkurtõve (täiskasvanud ja lapsed) meditsiinilise abi standardid. Esitage aruanne Venemaa Föderatsiooni valitsusele 1. juuliks 2019.

Kliinilised juhised on juba ette valmistanud tervishoiuministeerium ja Venemaa meditsiiniteaduste akadeemia endokrinoloogiline teaduskeskus (diabeedihaigete eriarstiabi algoritmid). Nad lihtsalt fikseerivad normid patsientide igapäevaste vajaduste jaoks ravimites..
Uues koostatud dokumendis "Suhkurtõvega patsientide eriarstiabi algoritmid" on selgelt öeldud, mitu korda päevas peavad 1. ja 2. tüüpi diabeediga inimesed mõõtma veresuhkrut, et saaksid haigust kvaliteetselt hüvitada.
Vastavalt 25. detsembri 2018. aasta föderaalseadusele N 489-FZ "Föderaalse seaduse" Vene Föderatsiooni kohustusliku tervisekindlustuse "artikli 40 ja kliiniliste soovituste kohta föderaalseaduse" Vene Föderatsiooni kodanike tervisekaitse aluste kohta "muutmise kohta peetakse kliinilisi juhiseid. kui täitmiseks kohustuslik normdokument. Kuid praktika näitab, et seadus ja kohtud on haigete poolel. Näiteks Uljanovskis kohus käskis tervishoiuministeeriumil välja kirjutada diabeetikutele vähemalt 4 testiriba päevas (kohtu otsus asjas nr 2-155 / 2019,2-6250 / 2018).

Lisateave Hüpoglükeemia